Prihvaćanje različitosti nije samo koncept koji treba poznavati, već vještina koju treba svakodnevno prakticirati, posebno u dinamici partnerskih odnosa. Da bismo istinski cijenili jedinstvenost svog