U vezi bez obaveza, zdravlje i wellness mogu biti izazovni za postići, ali su ključni za održavanje osobnog blagostanja i kvalitete odnosa. Prva stepenica ka ravnoteži je prepoznavanje da briga o sebi